O Diario de Pernambuco e a historia social do nordeste.


03/09/2013