A Guerra civil dos Farrapos, Extrahido da Historia do general Osorio.


04/09/2013